Kortbetaling
Vennligst kontroller att riktig Ordrenummer og Belp er oppgitt nedenfor!
Hvis noe er feil, vennligst kontakt www.cphiv.dk
Ordrenummer:
IWHOD13EUR2
Belp betale EUR:
700,00
Referanse navn:
(selskap eller person)
E-post:
IWHOD Non-Profit Society
Blegdamsvej 9
2100 Copenhagen
Phone +45 3545 5757