Kortbetalning
V.g. kontrollera att rätt Ordernummer och Belopp visas här nedan!
Om något inte stämmer måste ni kontakta www.cphiv.dk
Ordernummer:
IWHOD13EUR2
Belopp att betala i EUR:
700,00
Referensnamn:
(företag eller person)
E-post:
IWHOD Non-Profit Society
Blegdamsvej 9
2100 Copenhagen
Phone +45 3545 5757